Den smukke overgang
ved Skomagerhuset

Grænseovergangen ved Dambroen/Skomagerhus er ved grænsesten nr.1 ud af de 280 sten og pæle, der markerer den dansk/tyske landegrænse. Overgangsstedet blev etableret efter genforeningen i 1920.

Det var en såkaldt ”anmeldelsespost”, hvor man ikke kunne deklarere toldpligtige varer. Og i mange år var det kun tilladt personer med særligt legitimationskort at passere grænsen her. Det var blandt andre børn, der gik i skole i Flensborg, skovarbejdere, embedsmænd og enkelte flensborgere, der ejede sommerhus på nordsiden af Flensborg fjord.

Efter at have været lukket under krigen blev Dambroen ved Skomagerhus i 1954 åbnet for alle. Dog udelukkende i sommerhalvåret. Og kun i begrænset omfang på onsdage, lørdagsøndage og helligdage.

Den idylliske overgang ved dæmningen og den lille træbro har dog altid været et populært sted. Og på smukke sommersøndage eller helligdage har man talt flere tusinde passerende. Siden Danmark tiltrådte Schengensamarbejdet den 25. marts 2001 har også overgangen ved Skomagerhus været åben døgnet rundt og uden fast kontrol fra politi eller toldvæsen (Skat). Fra Dambroen går en smuk sti gennem den kuperede Kollund Skov. Den er en del af Gendarmstien.

Det var blandt andet her, de lyseblå grænsegendarmer gik deres ”vigilance”. Jovist, gendarmeriet havde sin egen markante kultur.