Rønsdam mellem de to små byer

Grænseovergangen ved Rønsdam er beliggende på Hærvejen ved grænsesten nr. 32 ud af de 280 sten og pæle, der markerer den dansk/tyske landegrænse. Overgangsstedet blev etableret efter genforeningen i 1920. Det var fra starten en toldkontrolpost. Men kort efter blev Rønsdam nedprioriteret til en såkaldt ”anmeldelsespost”. Kun personer boende i Bov og Nyhus/Niehuus måtte passere grænsen her.

I slutningen af trediverne fik den markante chef for Grænsegendarmeriet, Oberst Sven Paludan-Müller, sat en svær jernbom op. En klar grænsemarkering også ved et lille overgangssted. Så kom den tyske besættelse af Danmark den 9. april 1940. Tyskerne respekterede grænsen. Men kun de store grænseovergangssteder blev holdt åbne.

Ved Danmarks befrielse den 5. maj 1945 forblev overgangen ved Rønsdam totalt lukket. Den blev bevogtet af både militær og gendarmeri. Og først i 1956 blev der atter åbnet lidt op. Rønsdam var dog nu kun en ”sekundær grænseovergang”. Og der var alene åbent for blandt andet brandværn og andre med ganske særlig tilladelse. Helt frem til 25. marts 2001 var Rønsdam reelt lukket og kontrolleret af patruljer fra politi og told. Da tiltrådte Danmark Schengen aftalen. Og siden har Rønsdam overgangen været en venlig og åben grænseovergang for alle. Mange benytter den på gå- eller cykeltur ved grænsen. Og bommen er der endnu – men kun som et minde. Bomlauget bevarer det.