Ellund Mosevej

Grænseovergangen Ellund Mosevej ved grænsesten nr.78 var et meget beskedent overgangssted. Kun en lille flok lokale med særlig tilladelse havde lov at passere.

Og overgangens vigtigste funktion var at sikre bønderne fra Ellund på den tyske side adgang til deres tørvemoseparceller i Frøslev Mose også efter genforeningen i 1920. Efter 1945 havde bønderne i Ellund ikke længere jord i Danmark. Og grænseovergangen Ellund Mosevej blev aldrig genåbnet efter krigen. I dag står grænsebommen parallelt med vejen. Og væk er den markvej, den oprindeligt spærrede. Der er flere kuriøse aspekter omkring den lille grænseovergang.

Men kig selv forbi ved grænsesten 78 og se.